Nghiên cứu ứng dụng hệ thống Camera giám sát (CCTV) trong phòng , chống tội phạm trên thế giới và Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Bộ GD & ĐT

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vie
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu ứng dụng hệ thống Camera giám sát (CCTV) trong phòng , chống tội phạm trên thế giới và Việt Nam
Nhà Xuất Bản:Bộ GD & ĐT
Mô tả vật lý:80 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)