Nguyễn Minh Châu từ quan điểm nghệ thuật đến đổi mới sáng tạo qua thể loại truyện ngắn sau 1975

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tìm ra những đổi mới trong thể loại truyện ngắn từ sau 1975 của nhà văn Nguyễn Minh Châu về cả phương diện nội dung lẫn hình thức thể hiện.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Ngọc Hà
Người đóng góp:Nguyễn Văn Phượng
Thông tin nhan đề:Nguyễn Minh Châu từ quan điểm nghệ thuật đến đổi mới sáng tạo qua thể loại truyện ngắn sau 1975
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:84 tr.
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)