Tư duy nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu sau 1975 qua khảo sát truyện ngắn

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Minh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan những vấn đề chung về: giới thuyết khái niệm, vai trò của tư duy nghệ thuật với đời sống, văn học sau 1975 và những yêu cầu đổi mới với văn học. Phân tích tư duy nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu về: hiện thực và con người; thi pháp truyện ngắn sau 1975. Qua đó góp phần khẳng định vai trò của tư duy nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu với đời sống hôm nay và mai sau.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Kiều Minh
Người đóng góp:Trần Đăng Xuyền
Thông tin nhan đề:Tư duy nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu sau 1975 qua khảo sát truyện ngắn
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:104 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)