Năng lực hiểu học sinh của giáo viên bậc trung học cơ sở

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Phương Linh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận của đề tài như hoạt động sư phạm của người giáo viên, nhân cách của người giáo viên, năng lực sư phạm, năng lực hiểu học sinh. Khảo sát đánh giá thực trạng đồng thời tìm ra nguyên nhân của giáo viên bậc THCS trên địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số kiến nghị giúp giáo viên bậc THCS nâng cao năng lực hiểu học sinh, từ đó xác định các tác động sư phạm phù hợp với học sinh của mình

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Phương Linh
Thông tin nhan đề:Năng lực hiểu học sinh của giáo viên bậc trung học cơ sở
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:114 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2014

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)