Nghệ thuật kể chuyện trong Trà hoa nữ của Alexandre Dumas (con)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đặng, Huyền My

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn đưa ra những phương diện về nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm Trà hoa nữ nhằm mục đích đi sâu khai thác, làm nổi bật lên nét nghệ thuật tiêu biểu, độc đáo của Alexandre Dumas. Phân tích làm sáng tỏ ba vấn đề của đề tài là khảo sát khía cạnh nhân vật, góc độ tổ chức cốt truyện và tổ chức không gian, thời gian, các kiểu thoại. Từ đó làm rõ nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Đặng, Huyền My
Thông tin nhan đề:Nghệ thuật kể chuyện trong Trà hoa nữ của Alexandre Dumas (con)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:105 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)