Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức bền chuyên môn nhằm nâng cao thành tích trong chạy cự ly trung bình cho nam đội tuyển điền kinh trường Cao đẳng Tuyên Quang

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Lý, Văn Thành

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu thực trạng công tác huấn luyện sức bền chuyên môn cho nam đội tuyển điền kinh của trường Cao đẳng Tuyên Quang. Lựa chọn và ứng dụng các bài tập đã được nghiên cứu nhằm phát triển sức bền chuyên môn trong chạy cự ly trung bình cho đội tuyển điền kinh trường Cao đẳng Tuyên Quang

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lý, Văn Thành
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức bền chuyên môn nhằm nâng cao thành tích trong chạy cự ly trung bình cho nam đội tuyển điền kinh trường Cao đẳng Tuyên Quang
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:92 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2014

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)