Thơ tống biệt trung đại Việt Nam thế kỷ XVIII - XIX

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hán, Thị Thu Hiền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu khái niệm thơ tống biệt. Tìm hiểu những tiền đề chủ yếu dẫn tới sự hình thành và phát triển của thơ tống biệt thế kỷ XVIII - XIX. Nghiên cứu hình tượng nhân vật trữ tình trên phương diện con người chức năng, phận vị, con người cá nhân và bức tranh hiện thực mang tính thời sự qua những bài thơ tống biệt. Nghiên cứu nghệ thuật thể hiện của thơ tống biệt trên các phương diện tính kỷ sự và yếu tố tự sự trong thơ, không gian, thời gian nghệ thuật, ngôn ngữ nghệ thuật và thể loại

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Hán, Thị Thu Hiền
Thông tin nhan đề:Thơ tống biệt trung đại Việt Nam thế kỷ XVIII - XIX
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:161 tr.+phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)