Sử dụng mô hình vòng tròn thảo luận văn chương vào dạy học đọc hiểu truyện ngắn hiện đại Việt Nam cho học sinh lớp 9

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Phương Thảo

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận về việc sử dụng mô hình “vòng tròn thảo luận văn chương” trong dạy học đọc hiểu. Khảo sát thực trạng dạy học đọc hiểu truyện ngắn hiện đại Việt Nam cho học sinh lớp 9. Đề xuất việc sử dụng mô hình “vòng tròn thảo luận văn chương” trong giờ dạy đọc hiểu truyện ngắn hiện đại trong chương trình Ngữ văn 9.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Phương Thảo
Thông tin nhan đề:Sử dụng mô hình vòng tròn thảo luận văn chương vào dạy học đọc hiểu truyện ngắn hiện đại Việt Nam cho học sinh lớp 9
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:129 tr.+ phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)