Vận dụng chiến thuật tự đặt câu hỏi trong dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Cúc

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc vận dụng chiến thuật tự đặt câu hỏi trong dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930- 1945 ở THPT. Nghiên cứu thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930- 1945 ở THPT từ góc nhìn đào tạo chiến thuật đọc hiểu và chiến thuật tự đặt câu hỏi cho HS 10. Đề xuất yêu cầu và biện pháp vận dụng chiến thuật tự đặt câu hỏi vào dạy học đọc hiểu văn bản truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930- 1945 ở THPT. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng các đề xuất về yêu cầu và biện pháp vận dụng chiến thuật tự đặt câu hỏi vào dạy học đọc hiểu văn bản truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930- 1945 ở THPT.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Cúc
Người đóng góp:Phạm Thị Thu Hương
Thông tin nhan đề:Vận dụng chiến thuật tự đặt câu hỏi trong dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:114 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)