Dạy học truyện, ký hiện đại Việt Nam cho học sinh lớp 6 theo quan điểm tích hợp

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lê, Thị Thùy Dương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học tích hợp truyện, kí hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 6. Đề xuất một số giải pháp cho việc tổ chức dạy học tích hợp các văn bản truyện, kí hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 6. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đề tài nghiên cứu

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lê, Thị Thùy Dương
Thông tin nhan đề:Dạy học truyện, ký hiện đại Việt Nam cho học sinh lớp 6 theo quan điểm tích hợp
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:162 tr.+phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)