Xây dựng và sử dụng phiếu học tập trong dạy học ôn tập truyện ngắn hiện đại Việt Nam cho học sinh hệ dự bị đại học

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần, Thị Thành

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng phiếu học tập trong dạy học ôn tập về truyện ngắn hiện đại Việt Nam. Đề xuất cách thức xây dựng và sử dụng phiếu bài tập để hướng dẫn học sinh hệ dự bị đại học. Thiết kế bài ôn tập có sử dụng phiếu bài tập theo đề xuất và thực nghiệm để kiểm chứng

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Trần, Thị Thành
Thông tin nhan đề:Xây dựng và sử dụng phiếu học tập trong dạy học ôn tập truyện ngắn hiện đại Việt Nam cho học sinh hệ dự bị đại học
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:136 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)