Thiết kế bộ ngữ liệu đọc mở rộng phần văn bản văn học cho học sinh lớp 6

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Nguyễn, Hà Thu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất cách thức xây dựng ngữ liệu đọc mở rộng phần văn bản văn học và định hướng sử dụng bộ ngữ liệu đọc mở rộng phần văn bản văn học cho học sinh. Xây dựng hệ thống ngữ liệu đọc mở rộng mảng tác phẩm văn học cho học sinh lớp 6

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Hà Thu
Thông tin nhan đề:Thiết kế bộ ngữ liệu đọc mở rộng phần văn bản văn học cho học sinh lớp 6
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:129 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2022

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)