Vận dụng chiến thuật Đọc suy luận trong dạy học truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Hà

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng hợp lí luận nghiên cứu về đọc hiểu và chiến thuật Đọc suy luận. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, luận văn đề xuất định hướng vận dụng chiến thuật Đọc suy luận vào dạy học truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân, thiết kế bài học theo định hướng lí luận của đề tài và thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của các đề xuất trong luận văn.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Hoàng Hà
Người đóng góp:Phạm Thị Thu Hương
Thông tin nhan đề:Vận dụng chiến thuật Đọc suy luận trong dạy học truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:93 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)