Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học truyện ngắn hiện đại Việt Nam (Sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập hai)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lê, Phương Hà

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu, tổng hợp lý thuyết về phiếu học tập. Khảo sát thực trạng sử dụng phiếu học tập trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS. Thiết kế các phiếu học tập để dạy học các tác phẩm truyện ngắn hiện đại Việt Nam trong Sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập hai

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lê, Phương Hà
Thông tin nhan đề:Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học truyện ngắn hiện đại Việt Nam (Sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập hai)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:120 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)