Rèn luyện kỹ năng phân tích nhân vật cho học sinh trong dạy học truyện ngắn hiện đại Việt Nam ở sách giáo khoa Ngữ văn 9 (tập một)

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Phương, Ngọc Thanh Huyền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Làm rõ những cơ sở lí luận của việc dạy học rèn luyện kĩ năng phân tích nhân vật. Khảo sát thực trạng dạy học phân tích nhân vật ở lớp 9. Đề xuất các biện pháp dạy học phân tích nhân vật nhằm rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Thực nghiệm sư phạm

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Phương, Ngọc Thanh Huyền
Người đóng góp:Lê, Thị Minh Nguyệt
Thông tin nhan đề:Rèn luyện kỹ năng phân tích nhân vật cho học sinh trong dạy học truyện ngắn hiện đại Việt Nam ở sách giáo khoa Ngữ văn 9 (tập một)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:184 tr.+ phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)