Thơ đi sứ của Trịnh Hoài Đức

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Nga

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xác lập hệ thống văn bản trong đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Phân tích đặc điểm, thành tựu thơ đi sứ của Trịnh Hoài Đức. Khẳng định vị trí của thi nhân trong thơ đi sứ ở thời nhà Nguyễn

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Nga
Thông tin nhan đề:Thơ đi sứ của Trịnh Hoài Đức
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:80 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)