Truyện truyền kỳ Việt Nam thời Trung đại (Nhìn từ phương diện tổ chức cốt truyện và xây dựng nhân vật)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đỗ Thị Mỹ Phương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài. Xác định nguồn gốc và diện mạo truyện truyền kỳ Trung đại Việt Nam. Nghiên cứu truyện truyền kỳ Việt Nam nhìn từ hai phương diện: tổ chức cốt truyện và xây dựng nhân vật.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đỗ Thị Mỹ Phương
Người đóng góp:Vũ Thanh
Thông tin nhan đề:Truyện truyền kỳ Việt Nam thời Trung đại (Nhìn từ phương diện tổ chức cốt truyện và xây dựng nhân vật)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:265 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)