Thơ đi sứ Việt Nam từ cuối triều Lê đến đầu triều Nguyễn (1740 - 1820)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đỗ Thị Thu Thủy

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khảo sát và hệ thống văn bản thơ đi sứ cuối Lê - đầu Nguyễn. Phân tích, đánh giá một số đặc điểm, thành tựu thơ đi sứ cuối Lê - đầu Nguyễn nhìn từ vận động loại hình thơ đi sứ, trong mối quan hệ đối sánh với các triều đại, của các tác giả trong cùng triều đại, giữa thi tập sứ thần với sáng tác trong nước, từ đó thấy được đóng góp riêng của thơ đi sứ thời này với diễn trình thơ đi sứ và nền thơ trung đại nói chung. Trên cơ sở đó đưa ra những điểm nổi bật của bức tranh bang giao Đại Việt thế kỉ 18 - 19, đặc biệt là giao lưu văn hóa, văn học với các quốc gia khu vực Đông Á qua hiện tượng thơ sứ thần.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đỗ Thị Thu Thủy
Người đóng góp:Nguyễn Đăng Na
Thông tin nhan đề:Thơ đi sứ Việt Nam từ cuối triều Lê đến đầu triều Nguyễn (1740 - 1820)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:165 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)