''Non nước'' trong thơ văn Ngô gia văn phái

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lý, Ánh Ngọc

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xác định đối tượng nghiên cứu là những văn bản thơ văn của Ngô gia văn phái thể hiện đề tài và hình ảnh ''non nước''. Tìm hiểu tiền đề hình thành và phát triển của đề tài và hình ảnh ''non nước'' trong thơ văn trung đại Việt Nam. Thống kê, khảo sát sự xuất hiện của đề tài và hình ảnh ''non nước''; phân tích làm sáng tỏ giá trị biểu đạt của ''non nước'' và những phương thức nghệ thuật thể hiện đề tài ''non nước'' trong thơ văn Ngô gia văn phái

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lý, Ánh Ngọc
Thông tin nhan đề:''Non nước'' trong thơ văn Ngô gia văn phái
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:101 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)