Thơ trào phúng Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX-nửa đầu thế kỷ XX (Diện mạo và đặc điểm)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần Thị Hoa Lê

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát diện mạo thơ trào phúng Việt Nam từ 1858-1945. Đặc điểm nội dung thơ trào phúng Việt Nam 1858-1945 bao gồm: đối tượng, nội dung của thơ trào phúng. Đồng thời luận văn nghiên cứu đặc điểm nghệ thuật của thơ trào phúng Việt Nam 1858-1945 ở khía cạnh: thể thơ, thủ pháp ngôn ngữ trào phúng

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Trần Thị Hoa Lê
Thông tin nhan đề:Thơ trào phúng Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX-nửa đầu thế kỷ XX (Diện mạo và đặc điểm)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:201 tr. + Phụ lục
Năm Xuất Bản:2007

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)