Thơ văn Trần Nguyên Đán, Nguyễn Phi Khanh trong văn học Vãn Trần

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ Văn Long

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thuyết các khái niệm trực tiếp liên quan được sử dụng để tiếp cận các vấn đề của luận án: Vãn Trần, Hồ, Hậu Trần; khảo sát hệ thống văn bản thơ văn, tổng thuật tình hình nghiên cứu thơ văn của hai tác giả Trần Nguyên Đán, Nguyễn Phi Khanh. Tìm hiểu bối cảnh lịch sử, văn hóa tư tưởng/ những tiền đề, yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển văn học thời Vãn Trần nói chung, thơ văn của hai tác giả nói riêng. Phân tích, đánh giá một số vấn đề về nội dung, nghệ thuật sáng tác thi ca của Trần Nguyên Đán, Nguyễn Phi Khanh.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Vũ Văn Long
Người đóng góp:Trần Thị Hoa Lê||Nguyễn Kim Châu
Thông tin nhan đề:Thơ văn Trần Nguyên Đán, Nguyễn Phi Khanh trong văn học Vãn Trần
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:162 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)