So sánh thơ đi sứ của Lê Quang Định và thơ đi sứ của Nguyễn Du

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đỗ, Thị Mỹ Phương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2006

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn đi sâu vào sự so sánh thơ đi sứ của Lê Quang Định và thơ đi sứ của Nguyễn Du. Đồng thời tìm hiểu những gặp gỡ và khác biệt giữa văn học Nam Hà và Bắc Hà..

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Đỗ, Thị Mỹ Phương
Thông tin nhan đề:So sánh thơ đi sứ của Lê Quang Định và thơ đi sứ của Nguyễn Du
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:110 tr. +phụ lục
Năm Xuất Bản:2006

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)