Sự vận động của đề tài chiến tranh trong sáng tác Nguyễn Minh Châu

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phan, Văn Nhịn

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu về vị trí đề tài chiến tranh trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Minh Châu trước và sau 1975. Chỉ ra sự vận động của đề tài chiến tranh trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu qua cái nhìn đối sánh với một số nhà văn/tác phẩm cùng thời. Từ đó khẳng định được vai trò và vị trí của Nguyễn Minh Châu trong nền văn học Việt Nam hiện đại

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Phan, Văn Nhịn
Thông tin nhan đề:Sự vận động của đề tài chiến tranh trong sáng tác Nguyễn Minh Châu
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:90 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)