Tự sự về nhân tính trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trịnh, Thu Huyền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thuyết các vấn đề căn bản trong lí thuyết tự sự học: khái niệm, các thành tố căn bản của tự sự, tự sự học kinh điển, tự sự học hậu kinh điển, khả năng ứng dụng của tự sự học trong nghiên cứu văn học Việt Nam. Giới thuyết về khái niệm nhân tính và vấn đề nhân tính trong văn học. Khảo sát, hệ thống vấn đề nhân tính trong sáng tác Nguyễn Minh Châu, phân tích các biểu hiện của nhân tính và nghệ thuật tự sự thể hiện các vấn đề nhân tính trong sáng tác của ông

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Trịnh, Thu Huyền
Thông tin nhan đề:Tự sự về nhân tính trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:82 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)