Đặc trưng truyện ngắn Nam Cao (Khảo sát qua các tác phẩm: Chí Phèo, Lão Hạc, Đời thừa)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lê, Thị Cẩm

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát đặc trưng kiểu truyện ngắn, đặc trưng về cốt truyện, kết cấu, nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao, từ đó chỉ ra nét đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn của ông

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lê, Thị Cẩm
Thông tin nhan đề:Đặc trưng truyện ngắn Nam Cao (Khảo sát qua các tác phẩm: Chí Phèo, Lão Hạc, Đời thừa)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:73 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)