Thơ trào phúng Nam Bộ nửa cuối thế kỉ XIX

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Dương, Thúy Phượng

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xác định khái niệm, tiền đề và sưu tầm, thống kê, tổng hợp văn bản thơ trào phúng Nam Bộ giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX. Khảo sát, phân loại, phân tích, đánh giá giá trị nội dung và nghệ thuật của thơ trào phúng Nam Bộ giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX. Rút ra một số kết luận về vị trí, tầm quan trọng của thơ trào phúng Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX trong nền văn học Việt Nam

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Dương, Thúy Phượng
Thông tin nhan đề:Thơ trào phúng Nam Bộ nửa cuối thế kỉ XIX
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:88 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)