Thơ chữ Hán Cao Bá Quát những điểm mới về nội dung và nghệ thuật

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Tính

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu thơ chữ Hán Cao Bá Quát trong tiến trình của văn học dân tộc, so sánh thơ ca của ông với thơ chữ Hán của các tác giả tiêu biểu trước và cùng thời với ông, tìm ra những điểm riêng mang tính chất đổi mới của Cao Bá Quát. Khái quát những đóng góp của Cao Bá Quát đối với văn học Việt Nam thời trung đại, thấy được vai trò dự báo cho sự phá cách của cả một thế hệ, góp phần tạo nên đặc điểm giao thời của văn học trung đại với văn học hiện đại trong thế kỷ XIX.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Tính
Người đóng góp:Lã Nhâm Thìn
Thông tin nhan đề:Thơ chữ Hán Cao Bá Quát những điểm mới về nội dung và nghệ thuật
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:189 tr.
Năm Xuất Bản:2014

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)