Hướng dẫn cha mẹ phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 - 5 tuổi tại gia đình

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phí, Thị Thủy

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu các vấn đề lí luận liên quan đến rối loạn phổ tự kỉ, kĩ năng hội thoại, biện pháp phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Phân tích thực trạng và đề xuất thực nghiệm các biện pháp hướng dẫn cha mẹ phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 - 5 tuổi tại gia đình

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Phí, Thị Thủy
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn cha mẹ phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 - 5 tuổi tại gia đình
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:94 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)