Phát triển kĩ năng chơi đóng vai cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Tấn

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận về rối loạn phổ tự kỉ, kĩ năng chơi đóng vai và phát triển kỹ năng chơi đóng vai cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng kĩ năng chơi đóng vai của trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi; thực trạng phát triển kĩ năng chơi đóng vai cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tại các trường mầm non hòa nhập. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực trạng, làm cơ sở thực tiễn đề xuất phát triển kĩ năng chơi đóng vai cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi. Đề xuất và thực nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao tính khả thi của đề tài nghiên cứu

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Tấn
Thông tin nhan đề:Phát triển kĩ năng chơi đóng vai cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:123 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)