Phát triển vốn từ cho trẻ khuyết tật trí tuệ 2 - 3 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm theo phương pháp Steiner Waldorf

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm, Hoài Thu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan các vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài như: vốn từ, vốn từ của trẻ mầm non 2-3 tuổi, vốn từ của trẻ khuyết tật trí tuệ 2-3 tuổi, hoạt động trải nghiệm theo phương pháp Steiner Waldorf. Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ khuyết tật trí tuệ 2-3 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm theo phương pháp Steiner Waldorf. Thực nghiệm sư phạm và khảo nghiệm nhằm kiểm chứng tác dụng và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Phạm, Hoài Thu
Thông tin nhan đề:Phát triển vốn từ cho trẻ khuyết tật trí tuệ 2 - 3 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm theo phương pháp Steiner Waldorf
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:97 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)