Biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 4-5 tuổi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phan Thị Mận

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 4-5 tuổi. Nghiên cứu thực trạng, đề xuất một số biện pháp và tổ chức thực nghiệm một số biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 4-5 tuổi trong trường mầm non hòa nhập.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Phan Thị Mận
Người đóng góp:Lê Thị Thúy Hằng
Thông tin nhan đề:Biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 4-5 tuổi
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:90 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)