Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non hòa nhập

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần Song Xuân An

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa cơ sở lí luận về giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5 – 6 tuổi. Đánh giá thực trạng giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5 -6 tuổi ở một số trường mầm non hòa nhập tại Quận 3, TP HCM. Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non hòa nhập Quận 3, TP. HCM.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Trần Song Xuân An
Người đóng góp:Đỗ Thị Thanh Thủy
Thông tin nhan đề:Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non hòa nhập
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:82 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)