Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ từ 5 - 6 tuổi thông qua tổ chức hoạt động chơi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trịnh, Thị Luyến

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận của giáo dục kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi. Phân tích thực trạng và đề xuất, thực nghiệm một số biện pháp tổ chức hoạt động chơi nhằm giáo dục kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Trịnh, Thị Luyến
Thông tin nhan đề:Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ từ 5 - 6 tuổi thông qua tổ chức hoạt động chơi
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:124 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)