Tổ chức hoạt động chơi phát triển kĩ năng luân phiên cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 - 5 tuổi/ Đỗ Thị Thơm

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đỗ Thị Thơm

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về trẻ rối loạn phổ tự kỉ, kĩ năng luân phiên và các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng luân phiên của trẻ rối loạn phổ tự kỉ, trò chơi và việc tổ chức hoạt động chơi nhằm phát triển kĩ năng luân phiên cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Phân tích thực trạng và đề xuất thực nghiệm một số biện pháp tổ chức hoạt động chơi nhằm phát triển kĩ năng luân phiên cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đỗ Thị Thơm
Người đóng góp:Nguyễn Nữ Tâm An
Thông tin nhan đề:Tổ chức hoạt động chơi phát triển kĩ năng luân phiên cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 - 5 tuổi/ Đỗ Thị Thơm
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:99 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)