Tự sự về chiến tranh trong Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Triệu Thị Ngọc Linh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu tổng quan tự sự về chiến tranh và Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ trong hành trình sáng tác của Svetlana Alexievich. Đi sâu vào khai thác sự độc đáo trong cách lựa chọn điểm nhìn cho người kể chuyện: điểm nhìn của tác giả, điểm nhìn nhân vật - nhân chứng với cái nhìn của nữ giới. Bên cạnh đó, công trình cũng chú trọng vào cách xây dựng mô hình tự sự đa tầng và cách sử dụng ngôn ngữ giọng điệu đa sắc thái.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Triệu Thị Ngọc Linh
Người đóng góp:Nguyễn Thị Hải Phương
Thông tin nhan đề:Tự sự về chiến tranh trong Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:127 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)