Nghệ thuật tự sự trong Phố những cửa hiệu u tối của Patrick Modiano

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đỗ, Thị Bình

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đưa ra cái nhìn bao quát, hệ thống về nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Phố những cửa hiệu u tối trên các phương diện cốt truyện, hệ thống nhân vật và người kể chuyện trong tác phẩm. Trên cơ sở khảo sát nghệ thuật tự sự đặc thù trong một tác phẩm, có so sánh với tác phẩm khác, luận văn hướng đến việc xây dựng chân dung và phong cách nhà văn qua một tác phẩm rất quan trọng của ông, đưa ra những kiến giải ban đầu về thế giới quan nghệ sĩ và phong cách nghệ thuật của tác giả Patrick Modiano

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Đỗ, Thị Bình
Thông tin nhan đề:Nghệ thuật tự sự trong Phố những cửa hiệu u tối của Patrick Modiano
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:101 tr
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)