Nghệ thuật tự sự trong tác phẩm của Italo Calvino (Khảo sát qua Nếu một đêm đông có người lữ khách và Palomar)

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Vũ, Bích Ngọc

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khám phá một số khía cạnh thế giới nghệ thuật tự sự trong sáng tác của Italo Calvino dưới sự soi chiếu của lí thuyết tự sự học và những đặc trưng của văn học hậu hiện đại. Tiếp cận những nét độc đáo trong nghệ thuật sử dụng người kể chuyện, cấu trúc kể chuyện, biểu tượng không gian, giọng điệu nghệ thuật làm nổi bật nét đặc sắc của nghệ thuật tự sự trong tác phẩm Nếu một đêm đông có người lữ khách và Palomar

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Vũ, Bích Ngọc
Thông tin nhan đề:Nghệ thuật tự sự trong tác phẩm của Italo Calvino (Khảo sát qua Nếu một đêm đông có người lữ khách và Palomar)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:120 tr
Năm Xuất Bản:2022

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)