Tiểu thuyết Mười người da đen nhỏ - Agatha Christie nhìn từ đặc trưng thể loại văn học trinh thám

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoài

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về thể loại văn học trinh thám và dòng trinh thám kinh dị. Phân tích nghệ thuật trinh thám và giá trị tư tưởng của tiểu thuyết Mười người da đen nhỏ - Agatha Christie. Từ đó, đưa ra một sự nhìn nhận, đánh giá khác về giá trị của văn học trinh thám – thể loại vốn được bó hẹp trong định kiến là thể loại văn học đơn thuần mang tính giải trí.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Thu Hoài
Người đóng góp:Trần Ngọc Hiếu
Thông tin nhan đề:Tiểu thuyết Mười người da đen nhỏ - Agatha Christie nhìn từ đặc trưng thể loại văn học trinh thám
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:115 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)