Phong cách nghệ thuật Tô Hoài trong tập Truyện Tây Bắc

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Văn Tập

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Vài nét về khái niệm phong cách nghệ thuật và cơ sở hình thành phong cách nghệ thuật của Tô Hoài. Phân tích cách nhìn riêng về hiện thực, con người và những hình tượng nghệ thuật độc đáo; ngôn ngữ và giọng điệu trong Truyện Tây Bắc của Tô Hoài. Qua đó góp phần thiết thực trong việc giảng dạy và học tập tác phẩm Vợ chồng A Phủ ở trường phổ thông.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Văn Tập
Người đóng góp:Trần Đăng Xuyền
Thông tin nhan đề:Phong cách nghệ thuật Tô Hoài trong tập Truyện Tây Bắc
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:74 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)