Quan niệm về người nghệ sĩ trong sáng tác của Nguyễn Tuân và Nguyễn Huy Tưởng

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Hương Quỳnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu những vấn đề thuộc về quan niệm về người nghệ sĩ được Nguyễn Tuân và Nguyễn Huy Tưởng thể hiện qua các sáng tác

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Hương Quỳnh
Thông tin nhan đề:Quan niệm về người nghệ sĩ trong sáng tác của Nguyễn Tuân và Nguyễn Huy Tưởng
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:116 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)