Nhân vật chấn thương trong tiểu thuyết của Thomas Harris

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lê, Thị Thu Hương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu kiểu nhân vật chấn thương trong series tiểu thuyết của Thomas Harris với những chấn thương sâu sắc về tinh thần, tâm lí, lí giải một phần căn nguyên dẫn tới chấn thương tinh thần ở các nhân vật cùng những giải pháp xoa dịu chấn thương bằng việc làm sáng tỏ 3 vấn đề thiết yếu: đó là biểu hiện của nhân vật chấn thương, truy tìm ẩn ức (sự ám ảnh của kí ức) và giải pháp (ngưỡng cửa và những lối đi)

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lê, Thị Thu Hương
Thông tin nhan đề:Nhân vật chấn thương trong tiểu thuyết của Thomas Harris
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:108 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)