Trường liên tưởng trong Tùy bút của Nguyễn Tuân

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đỗ Thị Mỹ Hạnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày về trường liên tưởng và cơ sở hình thành trường liên tưởng trong tuỳ bút của Nguyễn Tuân. Phân tích trường liên tưởng trong tuỳ bút của Nguyễn Tuân, nhìn từ các bình diện chính và từ cách biểu đạt. Qua đó góp phần quan trọng trong phương pháp tìm hiểu tuỳ bút Nguyễn Tuân, đặc biệt là các tuỳ bút ở chương trình sách giáo khoa phổ thông và chương trình Cao đẳng - Đại học.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đỗ Thị Mỹ Hạnh
Người đóng góp:Lê Hải Anh
Thông tin nhan đề:Trường liên tưởng trong Tùy bút của Nguyễn Tuân
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:116 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)