Phạm trù sựu thật trong tác phẩm Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn làm rõ bản chất của sự thật trong các tác phẩm văn xuôi phi hư cấu. Nghiên cứu phạm trù sự thật và đưa ra những khám phá, yếu tố tự sự góp phần thể hiện phạm trù sự thật trong tác phẩm Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Người đóng góp:Trần Ngọc Hiếu
Thông tin nhan đề:Phạm trù sựu thật trong tác phẩm Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:108 tr.
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)