Nghệ thuật tự sự trong tập truyện ngắn Người tị nạn của Nguyễn Thanh Việt

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Lê, Thị Thanh Tuyền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát về tự sự học, quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Thanh Việt và tập truyện Người tị nạn. Trên cơ sở đó luận văn đi sâu nghiên cứu về nghệ thuật tổ chức nhân vật và cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật người kể chuyện, ngôn ngữ và giọng điệu

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lê, Thị Thanh Tuyền
Thông tin nhan đề:Nghệ thuật tự sự trong tập truyện ngắn Người tị nạn của Nguyễn Thanh Việt
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:105 tr
Năm Xuất Bản:2022

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)