Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Hoang thai của Dorota Terakowska/ Hoàng Thị Huyền.

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hoàng Thị Huyền.

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xác định đặc trưng nhân vật tự sự trong tiểu thuyết Hoang thai. Phân tích đặc trưng tổ chức không gian – thời gian tự sự và đặc trưng tổ chức truyện kể trong Hoang thai. Qua đó, góp phần xác định phong cách văn xuôi nghệ thuật của nữ nhà văn Dorota Terakowska.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Hoàng Thị Huyền.
Người đóng góp:Đỗ Hải Phong
Thông tin nhan đề:Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Hoang thai của Dorota Terakowska/ Hoàng Thị Huyền.
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:128 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)