Nhhệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya của Higashino Keigo

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Nguyễn, Thị Huyền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Vận dụng cách tiếp cận thi pháp học để tìm hiểu nghệ thuật trần thuật của tiểu thuyết Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya của Higashino Keigo. Làm nổi bật giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật của tác phẩm cũng như những thông điệp mà nhà văn trao gửi qua tác phẩm

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Huyền
Thông tin nhan đề:Nhhệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya của Higashino Keigo
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:113 tr
Năm Xuất Bản:2022

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)