Cách kể chuyện trong Nhật kí hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian của Sherman Alexie

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Duy Độ

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát về người kể chuyện: khái niệm trần thuật, ngôi kể thứ nhất và điểm nhìn bên trong, liên văn bản. Nghiên cứu nhân vật qua cách kể; thời gian và không gian nghệ thuật; Qua đó mong muốn tìm hiểu thêm về quan niệm nhân sinh, cách nhìn nhận của tác giả đối với hiện thực xã hội, một phần hiện thực đời sống xã hội Mỹ sẽ được tái hiện lại ở góc nhìn mới.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Duy Độ
Người đóng góp:Lê Huy Bắc
Thông tin nhan đề:Cách kể chuyện trong Nhật kí hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian của Sherman Alexie
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:80 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)