Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Hành

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lê, Thị Hạnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa một số vấn đề chung về thiên nhiên trong thơ chữ Hán trung đại Việt Nam. Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Hành nhìn từ phương diện nội dung, phương diện nghệ thuật

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lê, Thị Hạnh
Thông tin nhan đề:Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Hành
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:97 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)