Diễn ngôn thanh tẩy chủng tộc trong Vết nhơ của người (Philip Roth)

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Trần, Nguyễn Lan Nhi

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xây dựng điểm nhìn lí thuyết có tính hệ thống về diễn ngôn thanh tẩy, nhận diện diễn ngôn thanh tẩy chủng tộc trong dòng văn học

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Trần, Nguyễn Lan Nhi
Thông tin nhan đề:Diễn ngôn thanh tẩy chủng tộc trong Vết nhơ của người (Philip Roth)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:116 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)