Kiểu nhân vật hung thủ trong bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thùy Linh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đưa ra khái niệm cơ bản về tiểu thuyết trinh thám pháp y, hệ thống nhân vật, khu biệt lại nhân vật hung thủ. Thống kê, phân loại, đánh giá các nhân vật hung thủ trong tiểu thuyết Tần Minh, định dạng kiểu nhân vật hung thủ theo quan điểm nghệ thuật. Đi sâu phân tích đặc điểm các kiểu nhân vật hung thủ chính trong bộ tiểu thuyết trinh thám pháp y Tần Minh: Kiểu hung thủ giết người hàng loạt, kiểu hung thủ giết người tập thể

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Ngọc Thùy Linh
Thông tin nhan đề:Kiểu nhân vật hung thủ trong bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:93 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)